Hledáte dodavatele kvalitních potravin nebo místo pro dovolenou na venkově?

Nacházíte se na stránkách Asociace soukromého zemědělství ČR, které vám umožňují nalézt a eventuálně kontaktovat farmy nabízející nejrůznější spektrum výrobků a služeb. Vedle klasického hospodaření, jehož produkty budou pravděpodobně zajímat spíše zemědělskou veřejnost, ať už z důvodu navázání spolupráce nebo orientace na zemědělském trhu, zde nalezte také statky, usedlosti a farmy věnující se zpracování produkce, prodeji ze dvora, agroturistice nebo zemědělským i nezemědělským službám. Vedle dodavatelů kvalitních českých potravin (mléčných a masných výrobků, medu, vajec...) a provozovatelů penzionů, tak lze vyhledat i farmy poskytující lesnické a transportní služby, zimní údržbu silnic a sečení krajnic nebo hospodářství prodávající dřevo, seno, slámu či krmiva pro zvířata. Stačí jen v pravém sloupci vybrat, co vás zajímá...

Foto 1

Jste členem ASZ ČR a chcete diskutovat a obchodovat se svými kolegy?

Již delší dobu jsme uvažovali, jak v rámci rozšiřování služeb pro naše členy vylepšit a zjednodušit komunikaci nejen mezi regiony a hlavní kanceláří, či členy a hlavní kanceláří, ale i mezi jednotlivými členy navzájem. Výsledkem je toto interaktivní úložiště velkého množství počítačových dat. Tento organizovaný soubor informací zajistí možnost vytvoření svého vlastního profilu a jeho online aktualizaci. Každý člen si může okamžitě upravovat – aktualizovat svůj profil na www.asz.cz ("Vstup pro členy ASZ ČR" v pravém horním rohu) a v další fázi ho, pokud bude chtít, uveřejnit na těchto veřejných stránkách. Stejně tak můžete po přihlášení přidávat své příspěvky do diskuze nebo inzerce. 

Foto 2

Nejste členem ASZ ČR a chcete se jím stát?

Asociace soukromého zemědělství ČR je dobrovolnou stavovskou a profesní organizací soukromých zemědělců v České republice. Veškerá činnost ASZ ČR vychází z respektování starých selských tradic a přesvědčení o perspektivě rodinných farem jako základu moderního evropského zemědělství a živého venkova. Základním předmětem činnosti je obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů soukromých zemědělců v České republice a v zahraničí. Více informací o činnosti a aktivitách ASZ ČR naleznete na www.asz.cz. Zájemci o členství se mohou přihlásit přímo zástupcům jednotlivých regionů (www.asz.cz/cs/regiony-1/) nebo přímo v hlavní kanceláři ASZ ČR: 

Asociace soukromého zemědělství ČR
Samcova 1, 110 00 Praha 1 - Petrská čtvrť
telefon: 266 710 413 – 4
e-mail: kancelar@asz.cz

Foto 3 logo